Girls Hockey vs Arundel 'B'

Saturday, 7 May, 2016

1st Team

Hillcrest                0

Arundel                 1

2nd Team

Hillcrest                0

Arundel                 1

U16

Hillcrest                0

Arundel                 1

U15

Hillcrest                0

Arundel            0

U14

Hillcrest                0

Arundel                 2