Boys Hockey vs Lomagundi

Friday, 29 June, 2018

U14

Hillcrest           1          Lomagundi      2

U15

Hillcrest           2          Lomagundi      1

U16

Hillcrest           1          Lomagundi      2

2nd Team

Hillcrest           0          Lomagundi      2

1st Team

Hillcrest           1          Lomagundi      0