Boys Hockey vs Lomagundi

Saturday, 30 July, 2016

2nd Team

Hillcrest        0          –      Lomagundi              2

U16

Hillcrest        0          –      Lomagundi              2

U15

Hillcrest        0          –      Lomagundi              6