Boys Hockey vs Gateway

Friday, 3 July, 2015

 1st Team
Hillcrest 1 - Gateway 0

U15
Hillcrest 9 - Gateway 0

U14
Hillcrest 0 - Gateway 0